User Last visit Registration date Power Rating
avatar

fet613

05.06.16, 23:06 0.03 -0.03
avatar

Dim4k1998

18.01.16, 15:45 0.00 0.00
avatar

White_Bars

15.01.16, 09:46 0.03 0.00
avatar

Choko_P1E

09.09.14, 17:48 0.10 1.81
avatar

w_W_w_ARTEM

19.03.14, 16:08 0.06 0.00
avatar

StrangeGuyRus

18.03.14, 13:50 0.11 -0.42
avatar

Cephalgy

24.10.13, 08:55 0.00 0.84
avatar

LEO19

16.12.12, 23:33 0.00 0.00
avatar

Megamozgrus

01.11.12, 18:04 0.26 0.85
avatar

fetisovbars

13.05.12, 21:57 0.00 0.00
avatar

orange

18.03.12, 16:37 0.00 0.00
avatar

cyberg

06.12.11, 09:17 1.30 0.67